سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سینا بنی عامریان – دانشجوی محیط زیست سواحل،دانشگاه تهران
مسعود آقایی – دانشجوی محیط زیست سواحل،دانشگاه تهران
محمد حسین نیک سخن – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

پایش و بررسی سطح آب تالاب‌ها بمنظور محافظت از این میراث طبیعی در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است و این امر بعنوان اولین قدم برای پی بردن به وجود مشکل و سعی برای حل آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. تالاب انزلی با وسعتی در حدود ۱۷۰ کیلومترمربع جزء تالاب‌های بزرگ ایران است که به لحاظ زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این تالاب به مرور زمان دستخوش تغییراتی شده است. هدف از این تحقیق پایش تغییرات تراز آب تالاب انزلی، سطح آب تالاب و همچنین بررسی تغییرات توسعه شهری با استفاده از تصاویر ماهوره ای چند طیفی و سیستم اطلاعات جغرافیایی می‌باشد. برای حصول این هدف، تصاویر ماهواره ای چند طیفی ماهواره لندست از سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ میلادی از سنجنده هایETM+ ،TM ،MSS مورد بررسی و پردازش قرار گرفت و نوسانات سطح آب تالاب و پیشرفت و توسعه شهری در زمانهای مختلف استخراج شد. مدلهای نهایی نشان دهنده نوسانهای گسترده دوره ای و تغییرات شدید در سطح آب تالاب انزلی می‌باشد. تغییرات قابل توجهی در بخش شرقی و مرکزی مشاهده شده است.ظهور چنین نوسانات شدیدی باعث کاهش حجم آب تالاب و در نهایت نابودی کامل تالاب انزلی می‌گردد.