سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری هارونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
طاهر محمودپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
علی باقری – استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با افزایش جمعیت و توسعه ی فعالیت های کشاورزی تقاضای آب نیز افزایش یافته است بطوریکه در مناطق منابع آب سطحی برداشت از آبهای زیرزمینی و تخلیه آب خوان ها روندی صعودی داشته که در بسیاری از دشت ها آبخوان دچار بیلان منفی شده است بطوریکه در دهه های اخیر پدیده مخاطره انگیزی موسوم به فروچاله یا دولین در اثر برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی بوجود آمده که وضعیت نگران کننده ای را پدید آورده است درمطالعات انجام شده دراین زمینه بیشتر به فروچاله به عنوان یک پدیده زمین شناسی یا هیدروژئولوژیکی پرداخته شده است اما عوامل موثر در وقوع این پدیده بصورت جامع و پویا بررسی نشده است در این تحقیق سعی شده است با رویکرد پویایی سیستم ها و با بررسی مکانیسم های دخیل در برداشت و افت سطح آب زیرزمینی و درنظر گرفتن جمعیت و سطح زیرکشت در میزان تقاضا و برداشت از آبخوان حوضه شهرستان ابرکوه و با شبیه سازی مسئله درنرم افزار VENSIM سناریو و راهکارهای مناسب ارائه می گردد.