سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن اسماعیلی جلال آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد
مرتضی شمعانیان اصفهانی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهنام لطفی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
امین جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این بررسی خواص سختی و میکروساختاری آلیاژ Al-Mg-Si در اثر اعمال فرآیند اصطکاکی اغتشاشیFSP) مورد مطالعه قرارگرفت. فرآیند در سه پاس با سرعت چرخش و پیشروی ثابت به وسیله یک ابزار ازجنس فولاد گرم کارH13اعمال گردید.برای بررسی خواص میکروساختاری محل تحت فرآیند از میکروسکوپ نوری استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که دراثر اعمال فرآیند ساختار با دانه های ریز هم محور در ناحیه اغتشاشی به وجود می آید که حاصل از تبلور مجدد دینامیکی در اثرتغییر فرم پلاستیک شدیدوافزایش حرارت می باشد. برای بررسی سختی مناطق مختلف فرآیند ازآزمون میکروسختی ویکرز استفاده شد. نتایج ازمون سختی نشان می دهد که سختی در تمامی مناطق فرایند نسبت به فلز پایه کاهش میابد