سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایوب مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاد گروه سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
بهنام سروری نژاد – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رسوب گذاری در مخازن سدها مهمترین عامل کاهش عمر مفید سد و حجم ذخیره آن می باشد ومهمترین عامل رسوب گذاری در سدها جریان غلیظ می باشد. یکی از پارامترهای بسیار مؤثر در تغییر هیدرولیک جریان غلیظ، تغییرات مقطع رودخانه در مخازن سدها می باشد. لذا در این مقاله ۷۲/ تاثیر تغییرات دبی،شیب و غلظت روی سرعت پیشانی در یک مقطع همگرا با زاویه ۲۷ درجه در یک فلوم با شیب کف قابل تغییر عرض ۵ سانتی متر، عمق ۶۰ سانتی متر و طول ۶ متر انجام شده است.نتایج نشان می دهد با افزایش هر یک از پارامترهای مزبور سرعت پیشانی افزایش می یابد.