سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید احمد سلیمانی – کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت مواد، شرکت بهنگام آفرین سایپا

چکیده:

فولادهای ریختگی مقاوم به حرارت بایستی توانایی کارکرد در دماهای بالاتر از ۶۵۰ درجه سانتیگراد را چه به طور مداوم و چه متناوب دارا باشند. اما به علت تغییر در ساختار میکروسکوپی و تشکیل فازهای ترد و شکننده از قابلیت سرویس دهی و کار کرد این فولادها به میزان قابل توجهی کاسته می شود . برای بررسی و مطالعه بیشتر این فازهای ترد و نامطلوب بخصوص فاز بین فلزی ترد و سخت سیکما در آزمایشگاه از عملیات حرارتی آنیل استفاده می شود . بدین منظور از سه نوع فولاد ریختگی مقاوم به حرارت HH و HF و HI بر طبق استاندارد ACI با ترکیب شیمیایی متفاوت استفاده شد. نمونه ها به مدت ۱۰۰ ساعت در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد قرار گرفتند و با سرعت آهسته در کوره خنک شدند. سپس نمونه ها تحت بررسی میکروسکوپ نوری و سختی سنجی میکروسکوپی قرار گرفتند.نتایج نشان داد که در فولادهای ریختگی HH و HI به دلیل عدم موازنه شیمیایی بین عناصر آلیاژی فریت زا و عناصر آلیاژی آستنیت زا فاز سیکما در ساختار تشکیل شده بود که در فولاد HH به دلیل تشکیل این فاز از فریت ، دارای مورفولوژی سوزنی خواهد بود.