سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی نقی زاده – دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط،دانشگاه علوم پزشکی تهران(نوی
امیر حسین محوی – عضو هیات علمی و استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی
علیرضا مصداقی نیا – عضو هیات علمی و استاد گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی تهر
الهام درخشانی – گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

بیوراکتور غشایی یکی از روشهای نوین و پیشرفته درتصفیه فاضلاب می باشند بیوراکتور غشایی مستغرق smbr که درآن غشاها مستقیما درداخل تانک هوادهی قرار میگیرند به علت مزایای متعدد آن ازجمله کیفیت خروجی بهتر و مطمئن تر درطی سالهای اخیر توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است دراین مطالعه کارایی سیستم بیوراکتور غشایی مستغرق SMBR را درحذف موادجامد معلق tSS اکسیژن مور دنیاز شیمیایی cOD و کدورت از فاضلاب شهری دردماهای بسیارپایین را درزمان های ماند هیدرولیکی مختلف بررسی نمودیم