سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوید دولت آبادی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیط زیست
حمید طاهری شهرآئینی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بررسی و مقایسه تغییرات درازمدت پارامترهای کیفی و کمی یک روش متعارف درزمینه شناسایی و بررسی علل آلاینده های موجود دررودخانه می باشد دراین مقاله با استفاده از داده های تراز آب سختی آب هدایت الکتریکی PH کدورت مجموع کاتیونها، و مجموع آنیونها دربین سالهای ۱۳۴۹ تا ۱۳۸۶ دررودخانه بهمنشیر اقدام به مقایسه این پارامترها با استفاده از روشهایآماری درطول زمان شده است و درادامه تغییر و یا عدم تغییر این کمیت ها درطی این سالها بررسی شد نتایج نشان داد که میزان تراز آب رودخانه بهمنشیر از گذشته تا به حال تغییر زیادی نداشته است و علت اصلی کاهش کیفیت آب رودخانه مدیریت ضعیف زیست محیطی در طول رودخانه بهمنشیر می باشد.