سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیروان نیک منش – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
شهرام کبودوندپور – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
برزن بهرامی کمانگر – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

به منظور تعیین کیفیت آب و شدت آلودگی رودخانه قشلاق سنندج ۶ ایستگاه درمسیر این رودخانه بهطول ۷۰ کیلومتر انتخاب شد نمونه برداری بصورت ماهانه درخلال ۶ ماه اردیبهشت لغایت مهرماه سال ۱۳۸۹ انجام شد دراین تحقیق متغیرهای فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری شده برای محاسبه شاخص کیفیت اب WQI شامل نیترات فسفات آمونیاک PH هدایت الکتریکی درجه حرارت اکسیژن محلول و اکسیژن مورد نیاز فعالیت های بیولوژیکی BOD5 بودند برای تعیین کیفیت اب این رودخانه با استاندارد کمیسیون مرکزی آلودگی هند ICPCCS) نیز از متغیرهای اکسیژن محلول و BOD5 استفاده شد براساس نتایج به دست آمده دراین مطالعه ایستگاه ۳ که درفاصله ۲۵۰ متری پایاب سد قشلاق سنندج قرار داشت دارای بالاترین کیفیت آب و ایستگاه ۵ که پایین تر از محل تلاقی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج و رودخانه قشلاق دارای بالاترین میزان آلودگی و پایین ترین کیفیت آب درطول این رودخانه بودند. همچنین هرچه از ماه های مرطوب سال اردیبهشت ماه به ماه های خشکتر سال شهریورماه نزدیک می شویم از کیفیت آب این رودخانه ها کاسته می شود.