سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهسا عباسی جبلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه صنعتی اصفهان
نوراله میر غفاری – عضو هیات علمی دانشکده ی منابع طبیعی،دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید سلطانی – عضو هیات علمی دانشکده ی منابع طبیعی،دانشگاه صنعتی اصفهان
بنفشه صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کیفیت هوا زندگی و تنفس انسان را تحت تاثیر قرارمیدهد همانگونه که وضعیت آب و هوا روزبروز و حتی ساعت به ساعت تغییر می کند کیفیت هوا نیز میتواندمتغیر باشد دراین مطالعه تغییرات زمانی و سطوح مختلف کیفیت هوای شهر اصفهان مورد مطالعه قرارگرفته است دراین تحقیق شاخص کیفیت هوا ازطریق درون یابی بین غلظت الاینده ها برای پنج الاینده اصلی O3 ، NO2 ، SO2 ، PM10 CO ازسال ۱۳۸۵تا۱۳۸۹ محاسبه و کیفیت بهداشتی هوا درگروه های خوب متوسط ناسالم برای گروه های حساس ناسالم خیلی ناسالم و خطرناک طبقه بندی گردید نتایج نشان دادند که روند مقدار این شاخص ازسال ۸۵تا۸۹ افزایش بود و تیرودی ماه آلوده ترین ماه ها مشخص گردیدند که دلیل آن به بالا بودن PM10 CO دراین ماه ها ربط داده شد.