سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر انصاری پور – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
حسین مناجاتی زاده – استاد گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
جمشید عمیقیان – کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان.
داوود آصفی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

چکیده:

امروزه به دلیل تاثیر گذاری مستقیم ریزساختار همچون دانسیته نابجایی ها و اندازه دانه ها بر خواص مکانیکی و مغناطیسی فولاد ها علاقه روبه رشدی برای بررسی و شناسایی ریزساختار با استفاده از روشهای غیر مخرب مغناطیسی بوجود آمدهاست. پارامترهای مغناطیسی که به طور عمومی برای ارزیابی مواد فرومغناطیس بکار برده می شود، اغلب برگرفته از حلقه هیسترزیس می باشد. بر همین اساس برای انجام این پژوهش ابتدا نمونه های فولاد کم کربن نورد سرد شده بین۲۵۰ تا۷۰۰ آنیل شد. سپس نمونه ها در دستگاه آزمون مغناطیسی قرار گرفت و حلقه پسماند ذخیره و شاخصهای مغناطیسی از آن استخراج گردید. همچنین آزمون سختی سنجی بر روی نمونه ها انجام شد و نمونه ها مورد ارزیابی میکروسکوپی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد در شرایطی که تصاویر متالوگرافی و آزمون سختی به تغییرات ریزساختاری در دمای بازیابی که تغییرات دانسیته نابجایی در این دما رخ می دهد حساس نیست، ضد پسماندHc)حساسیت مناسبی از خود نشان م یدهدو می توان از این شاخص برای ارزیابی تحولات ریز ساختاری در طی آنیل استفاده کرد