سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحمد جنابعلی جهرمی – دانشیار
محمد نجمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

فولادهای کم آلیا‍ژ اغلب درصنایع پتروشیمی و پالایشگاه ها برای کاربردهای دمای بالا و محیط هایحاوی هیدروژن با فشار زیاد استفاده می شوند این فولادهامعمولاحاویMo,Cr و یا v بعنوان عناصرآلیاژی عمده هستند و اغلب ساختار بینایتی دارند درچنین شرایط کاری این فولادها معمولا درمعرض تخریب هیدروژنی دمای بالا قرار میگیرند که با واکنش کربن فلز و هیدروژن اتمی نفوذ کرده و به داخل آن بصورت کربن زدایی سطحی و یا ایجادحفرات مرزدانه ای بروز می کند دراین تحقیقاثرات تخریبی فشار هیدروژن و دمای بالا پس از سرویس دهی طولانی برروی فولاد۳Cr-1Mo توسط میکروسکوپ الکترونی و رشهای بررسی غیرمخرب مورد بررسی قرارگرفت و تغییرات زیادی درساختارکاربیدها مشاهده شد دیده شد که ساختار بینایتی به مقدار زیادی تجزیه شدها ست همچنین درتصاویر میکروسکوپالکترونی حفرات بسیارریزی درمرزهای دانه مشاهده شد که بیانگر تخریب هیدروژنی دراین فلز است اما میزان این حفرات کم و اندازه آنها کوچک می باشد و ادامه سرویس دهی را بمشکل مواجه نمی کند.