سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا محمدی احمدآبادی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده های فنی دانشگاه تهران
حسن فرهنگی –
محمد اکبری گرکانی –
سعید اسدی – شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا – پرتو

چکیده:

سوپرالیاژهای پایه نیکلی بدلیل حفظ استحکام و پایداری ریزساختاری دردرجه حرارت های بالا درساخت قطعاتداغ توربین های گازی استفاده می شوند سوپرآلیاژ پایه نیکلی GTD-111 برای ساخت پره های متحرک درردیف اول توربین گازی کاربرد دارد دراین تحقیق تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی پره متحرک ردیف اول توربین گازی پس ازکارکرد طولانی مدت درشرایط سرویس مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاکی از ایجاد کاربید های پیوسته مرزدانه ای دراثر تجزیه کاربید های اولیه ودرشت شدن رسوبات Y’ اولیه به هزینه از بین رفتن رسوبات Y’ ثانویه درمناطق ایرفویل میب اشند ترکهای مشاهده شده درایرفویل از کانالهای هواخنک جوانه زنی و رشد کرده اند که ناهمواری های کانال هوا خنک دلیل تمرکز تنش و جوانه زنی آنها بوده است بررسی تغییرات سختی کاهش سختی ایرفویل را نسبت به ریشه پره نشان میدهد.