سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران افخمی – مدیردفتر سازمان آب و برق خوزستان
لیلا صادقی – کارشناسان محیط زیست سازمان آب و برق خوزستان
الهام اسدآبادی –
نازنین جامعی –

چکیده:

تالاب بین المللی شادگان به عنوان یکی از ارزشمندترین اکوسیستم های آبی درانتهای حوضه آبریز رودخانه مارون واقع گردیده و عوامل متعددی حیات این پیکره ابی با ارزش را مورد تهدید قرارمیدهد این تالاب به دلیل برخورداری از ۳ نوع اکوسیستم آب شیرین آب شورو اکوسیستم آبی لب شور ازاهمیت بسزایی برخوردار بوده و باعث تنوع زیستی بالایی شده است دراین مطالعه به عوامل تهدید کننده و آلاینده تالاب پرداخته شده و سپس از نتایج نمونه برداری ماهیانه و آزمایشات ۶ایستگاه صراخیه رگبه مجاورت شهر شادگان رودخانه جراحی نیروگاه گازی و ایستگاه جاده آبادان ماهشهر دربازه زمانی مهر ۱۳۸۹تاشهریور ۹۰ استفاده گردیده است شرایط کیفی آب تالاب با استفاده ازمحاسبه شاخص کیفیت اب NSF WQI مورد بررسی قرار گرفت