سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد احمدیان – استادیاران دانشکده فنی مهندسی تربت حیدریه
مهدی بابائیان –
فاطمه جاوید – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
زهرا مهدی شاهیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی ایلام

چکیده:

گیاه گشنیز با نام علمیcoriandrum sativum متعلق به خانواده جعفری می باشد به منظور اندازه گیری شاخصهای مهم گیاهی و رشد اولیه گیاه این آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی در۳ تکرار دردانشکده فنی مهندسی تربت حیدریه درسال ۸۹ انجام گردیدتیمارها شامل نوع کود در۵سطح شاهد کود دامی کمپوست معمولی ورمی کمپوست و گرانوله و مقدار مصرف در۴ سطح ۱۰و۲۰و۳۰و۴۰ درصدحجمی بود نتایج نشان داد تیمارهای کمپوست ۳۰درصد ورمی کمپوست ۲۰درصد دامی ۴۰درصد و گرانوله ۳۰درصد بهترین میزان کلروفیل شاخص سطح برگ و تعدادبرگ دربوته را درمیان سایرنسبت ها درصد ها کودی داشتند اختلاف بین تیمارهای کود ازلحاظ وزن تر وخشک ساقه و وزن تروخشک ریشه معنی دار نبود بنابراین کودهای کمپوست برقدرت فتوسنتزی گیاه تاثیر مثبت دارند.