سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه اسماعیلی نژاد – کارشناس ارشد شیمی آلی- مسئول آزمایشگاه شرکت گل نرگس
محمد ملارضائی –
محمدرضا جواهری –

چکیده:

استفاده از بعضی از عوامل قوام بخشی در مایع ظرفشوئی باعث کدورت مایع می شود. و همچنین میزان درصد بالایی از این مواد جهت افزایش ویسکوز م ایع لازم است. در این بررسی جهت افزایش این فاکتورها، مواد اولیه هیدروکسی اتیلن سلولز (HEC) و سولفونیتد نونیل فنون (Zanfes) از شرکت اگزانتات خریداری گردید. هیدروکسی اتیلن سلولز یک ترکیب اتیل اتری از سلولز است. ساختار این مولکول از واحدهای گلوکز انیدرید تشکیل یافته است. هر واحد گلوکزی در این زنجیره متشکل از ۳ گروه هیدروکسیل است که هر یک قادر به برقراری یک پیوند هیدروژنی با مولکولهای مجاور خود می باشند. از واکنش سلولز با تیلن اکسید و سدیم هیدروکسید، هیدروکسی اتیل اتر حاصل می شود. محصول واکنش خالص سازی و به صورت پودر سفید رنگ در می آید. در مولکول سلولز به خاطر گروههای هیدروکسیل بین زنجیره ها پیوندهای مستحکمی برقرار است که در هیچ دمایی ا ین پیوندها گسسته نمی شود و سلولز در مجموع در آب نامحلول است. و برای امتزاج آن در آب باید نهایت دقت به عمل آید. این ماده برای افزایش ویسکوزیته سیالات قابل استفاده است. اما شکل ساختار پلیمری در محلول نیز در حالت سیال مؤثر است. چنانچه زنجیره های سلولزی در فواصل یکسان اتصالات برقرار کرده باشند و ساختار یکنواختی تشکیل دهند باعث روان شدن سیال و ریزش پیوسته مایع می شود. و چنانچه این هماهنگی در ساختار پیوندی شبکه سلولزی نباشد، سیال غیر یکنواخت و ژله ای می شود. در شکل ۱ و شکل ۲ ساختار شبکه در دو نوع سیال متفاوت نشان داده شده است.