سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فروزان فرخیان – استادیار گروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
راهله فتاحی نافچی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد
کاظم حمادی – دکتری هیدرولوژی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

تغییرات آب و هوایی از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران یک پدیده ی طبیعی است که در توالی-های زمانی بلند مدت اتفاق افتاده و مجددا نیز به وقوع می پیوندد. در این بین ارتباط تنگاتنگی بین چرخه هیدرولوژی و سیستم آب و هوایی وجود دارد. هر تغییری در اقلیم، روی عناصر هیدرولوژی اثر می گذارد. رواناب، آبدهی رودخانه ها، آب های زیرزمینی، شدت سیلاب و خشکی، همگی متاثر از بارش و دما که از مهمترین عناصر اقلیمی هستند، می باشند. با توجه به افزایش میزان CO2 و به تبع آن وقوع گرمایش جهانی و تاثیر آن بر منابع آبی ملی و منطقه ای، لحاظ کردن تاثیر تغییرات فوق بر برنامه ریزی های منابع آب ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق به کمک نرم افزار SPSS به تحلیل آماری نوسانات تغییرات پارامتر میانگین سالانه دما در ایستگاه بروجن و ارزیابی اثرات آن بر شاخص میزان تخلیه سالانه (دبی) برای رودخانه سولگان (در۳۰ سال اخیر) در استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده است. نتایج حاکی از تغییرات افزایشی دما در این ایستگاه و به تبع آن کاهش میزان تخلیه سالانه در رودخانه مورد بررسی می باشد