سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی نامجویان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه
موسی تیموری یانسری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه

چکیده:

دما نقش مهمی را دراستفاده ازبتن برای بکارگرفتن درساختمان ها استفاده می کند دراین مقاله به بررسی اثردمای زیاد بتن سنگین و تغییر خواص مکانیکی و فیزیکی آن پرداخته شده است برای آزمایش برروی بتن های سنگین سه نمونه بتنی شامل سنگدانه های باریت ایلمیت و سنگدانه های معمولی مورد استفاده قرارگرفته است و آزمایشات کششی و فشاری پس از قرارگرفتن درمجاورت آتش برروی انها انجام شد نتایج نشان میدهند که بتنت سنگین بیشترین مقاومت را درمقابل افزایش دما داشته و زمان مواجه با این دما با خواص مکانیکی بتن نسبت دارد و برای خنک کردن آن استفاده از هوا یا کف بسیارمناسب تر از آب است زیرا دراثر تغییرات ساختاری بتن آب باعث صدمه به خواص بتن خواهد شد.