سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هوشنگ قمرنیا – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
سید وحید الدین رضوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان
سید محسن غلامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

تغییرات اقلیمی در طول چند دهه اخیر به عنوان یکی از مهمترین موضوعات زیست محیطی در محافل مختلف مطرح گردیده است. مقولاتی نظیر آلودگی آب و هوا و گرم شدن کره زمین به لحاظ افزایش و تراکم گازهای گلخانه ای بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات اقلیمی می تواند باعث تغییر در توزیع زمانی بارندگی، جریان های سطحی، تغذیه اب زیرزمینی و کیفیت آب شود. با این حال و با توجه به اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است، تاکنون مطالعات دقیقی درباره تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر منابع آب صورت نگرفته است. از آنجا که توزیع جهانی انواع اقلیم بطور اصلی نتیجه رژیم های گرما و رطوبت می باشد، ممکن است که اقلیم را در گروه های وسیعی طبقه بندی نمود که بر پایه اثرات همبستگی داخلی گرما و رطوبت بر توده های هوا که آنها هم به نوبه خود بر اقلیمهای نواحی مختلف موثر است، تقسیم کرد. در این تحقیق پارامترهایی نظیر: دما، بارندگی، سرعت باد، رطوبت نسبی و … و به تبع آن ها روند تغییرات اقلیم در طبقه بندی ها ی مختلف اقلیمی نظیر دومارتن، ترانسوا، ایوانف و اقلیم نمای آمبرژه در دو دشت بیلوار و میان دربند واقع در استان کرمانشاه در یک دوره ۲۰ ساله مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده، بر اساس این طبقه بندی ها روند رو به خشک تر شدن اقلیم در این دو دشت کاملاَ مشهود است، که این موضوع باید در مدیریت منابع آب منطقه مد نظر و توجه سازمانهای مختلف قرار گیرد.