سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد عظیمی – دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزشی شهید باکری ارومیه

چکیده:

یکی از گونه های گیاهی ارزشمند که در ارتفاعات کوهستانی رویش دارد گونه ziziphora متعلق به خانواده نعناعیان می باشد و گونه های این تیره در بیشتر مناطق کوهستانی کشور یافت می شود در استان آ-غ این گیاه دارای دو زیر گونه چند ساله و یک ساله می باشد. که دو زیر گونه چند ساله و یکساله در مناطق مختلف استان در ۱۴۵۰ تا ۲۲۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا و به نحو عمده در شیب های شمال و شمال غربی رویش دارند و اغلب همراه گونه های تیموس دیده می شوند. کاکوتی کوهی یکی از گیاهان متعلق به خانواده نعناعیان است که در بسیاری از نواحی ایران یافت می شود. برای این گیاه خواص درمانی متعددی از جمله تقویت و رفع دردهای معده، ضد تب، ضد التهاب و آرامبخش گزارش شده است. همچنین در مناطق مختلف از پودر خشک شده این گیاه به عنوان چاشنی بر روی ماست و لبنیات استفاده می شو د. روش بررسی به منظور بررسی کمی و کیفی اسانس این گیاه در ارتفاع ۱۴۵۰ و ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ متری نمونه های مناسب از گیاه مذکور انتخاب و سپس ترکیبات اسانس توسط دستگاه. GC/MS مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصله مشخص شد که میزان درصد اسانس بین ۳۱، ۱-۳۹، ۱-۹۲، ۱-۰۵ ، ۲ درصد می باشد که بیشترین درصد اسانس مربوط به ارتفاع ۲۲۰۰ و کمترین مقدار آن مربوط به ۱۴۵۰ متری می باشد. مواد تشکیل دهنده اسانس در ارتفاع ۲۲۰۰ متری شامل ۹۸،۵ درصد ترکیبات مونوترپنی و ۵۳،۲ درصد اسانس مونوترپن پولیگون وسینئول، بتا پنتین، پارمانتا را شامل می شود.