سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد دره شوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
احد صمدی – استادیار مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش ریخته گری گریز از مرکز استوانه هایی از برنز آلومینیمCu-11wt.%Alباریزساختار و خواص مکانیکی درجه بندی شده هدفمند در جهت شعاعی ریخته گری شدند. سپس با انجام عملیات حرارتی آنیل در دمای۹۵۰کوئنچ در آب و تمپر در دماهای ۵۰ oC ،۶۰۰۶۵۰ تغییرات ریزساختار و خواص مکانیکی در جهت شعاعی استوانه های ریختگی مورد بررسی قرار گرفتند. با بررسی ریزساختار میکروسکوپ نوری مقاطع شعاعی نمونه ها و شناسایی فازی آنها با پراش سنجی اشعه(XRD) Xمعلوم شد که به خاطر اعمال نیروی گریز از مرکز حین ریخته گری، اتم های آلومینیم که در مقایسه با اتم های مس چگالی پایین تری دارند در خلاف جهت نیروی گریز از مرکز و به سمت سطوح داخلی استوانه ریختگی جدایش پیدا می کنند. این امر پتانسیل بالایی را برای تشکیل فاز مارتنزیتβ’ در لایه های داخلی استوانه ریختگی ایجاد نموده و باعث افزایش قابل ملاحظه سختی (تا حدود ۴۰ %) و استحکام کششی در سطوح داخلی نسبت به سطوح خارجی استوانه ها بعد از انجام عملیات حرارتی می شود