سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدفرداد فقیهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه شیراز
محمدجعفر هادیانفرد – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
مهرزاد بهزادی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی افت خواص مکانیکی و مکانیزم شکست ماده مرکب شیشه-اپوکسی در اثر قرارگیری در محیط خلیج فارس می‌باشد. مواد مرکب پایه پلیمر یکی از پرکاربردترین مواد در ساخت شناورها و سازه‌های دریایی هستند. لذا بررسی تاثیر محیط خلیج فارس با توجه به تولید روزافزون شناورهای پیشرفته در کشور، ضروری بنظر می‌رسد. مده مرکب شیشه-اپوکسی توسط روش کیسه خلا تولید شد. پس از برش، نمونه‌ها بمدت شش ماه در محیط طبیعی خلیج فارس قرارگرفته و در بازه‌های زمانی یک ماهه مورد انجام آزمونهای مکانیکی قرارگرفتند. خواص مکانیکی مانند استحکام کششی و چقرمگی شکست مورد بررسی قرارگرفتند و پس از مشاهده افت ۲۵ درصدی در این خواص، دلایل اصلی این افت مورد بررسی قرارگرفتند. توسط مشاهدات SEM و آنالیز مقطع شکست، جدایش پیوندهای الیاف-زمینه و آسیب‌دیدگی الیاف مهمترین دلایل تخریب شناخته‌شدند.