سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا مهر موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه ارومیه
جواد بهمنش – استادیار دانشگاه ارومیه گروه مهندسی آب
بایرامعلی محمد نژاد – استادیار دانشگاه ارومیه گروه مهندسی آب

چکیده:

خاکهای مسئله دار ازجمله خاک رس با قابلیت تورم زیاددرعملیات سازه ای ایجادمشکل کرده و به همین دلیل برای مدت طولانی درساخت و ساز نادیده گرفته می شدند ازطرف دیگر ممکن است ظرفیت باربری خاک طبیعی موجود درمحل عملیات سازه ای برای تحمل سازه مورد نظر مناسب نباشد لذا بایستی دراین گونه موارد اصلاح خاک با روشهای مختلفی صورت بگیرد که این اصلاح باعث تغییر درخصوصیات مکانیکی خاک می شود از جمله روشهای اصلاح خاک اضافه کردن لیانت های هیدرولیکی به خاک می باشد دراین تحقیق به بررسی تغییرات حدود اتربرگ خاک رس از نوع CL با اضافه کردن سیمان و آهک دردرصدهای مختلف درمحدوده ۲ تا ۶ درصدپرداخته شده است نتایج این آزمایشات نشان میدهد که حدروانی و حدخمیری افزایش ونشانه خمیری تغییر یافته است.