سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ریحانه عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه محیط زیست،واحد علوم و تحقیقات خوزستان،دان
بهروز بهروزی راد – استادیار گروه محیط زیست،واحد علوم و تحقیقات خوزستان،دانشگاه آزاد اسل
اولیا قلی خلیلی پور – هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
اعظم یا حقی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه محیط زیست،واحد علوم و تحقیقات خوزستان،دان

چکیده:

پرندگان، گونه های غالب جانوری را در بسیاری از پارک ها و فضاهای سبز تشکیل می دهند و از آن متأثر شده و برروی آن اثر می گذارندو به طور مداوم در کنش و واکنش به سر می برند. به همین دلیل تغییرات جمعیت پرندگان ۹ پارک اصلی شهراهواز در بهار ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفت. دراین فصل ۷۲ گونه متعلق به ۲۹ خانواده در پارک ها و فضاهای سبز وجود داشت.در فصل بهار خانواده سسکیان Sylviidae) با ۱۰ گونه دارای بیشترین تنوع بودند. بیشترین تنوع دراردیبهشت ماه با ۴۹ گونه وکمترین تنوع در خردادماه با ۴۱ گونه بود. پارک دولت با ۳۳ گونه بیشترین تنوع و پارک حجاب با ۱۳ گونه کمترین تنوع پرندگان را داشتند که ممکن است به دلیل شرایط مناسبی باشد که از نظر غذا،آب،پناه،امنیت در این پارک برای پرندگان وجود داشت.متأسفانه در پارک ها و فضاهای سبز اهواز مردم توجه چندانی به پرندگان نمی کردند و شناختی از پرندگان پارک ها نداشتند ولی می توان با مدیریت صحیح در پارک ها امکاناتی ایجاد کرد که شهروندان بتوانند، گونههای مختلف پرندگان را در پارک ها رصد کنند