سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهروز بابازاده – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سیداحمد مظاهری – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی رقیمی – گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
عزیز رحیمی چاکدل – گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان

چکیده:

بر اساس مطالعات زمین شناسی صورت گرفته بر روی سنگ های ولکانیکی منطقه خوش ییلاق، چهار زون دگرسانی اپیدوتی، آلبیتی، کلریتی و نیز هماتیتی در سنگ های بازالتی، آندزیتی، آندزی بازالتی و نیز سیل های پیروکسن دلریتی منطقه در طی دگرسانی هیدروترمال منطقه، قابل شناسایی می باشد. بر این اساس شاخص شیمیایی دگرسانی، زون دگرسانی اپیدوتی ۴۳/۳۰%-۴۶/۲۶% ، زون دگرسانی آلبیتی ۵۱/۴۹%-۴۷/۸۶% زون دگرسانی کلریتی ۴۷/۳۳%-۴۶/۵۰% و زون دگرسانی هماتیتی ۷۱/۴۵%-۵۹/۷% متحمل دگرسانی شده اند. بررسی تغییرات اکسیدهای اصلی در نمونه های دگرسان شده نسبت به نمونه هایی با کمترین دگرسانی در منطقه نشان می دهد که در تمامی زون های دگرسانی شاهد تهی شدگی در ( SiO(2 و( P(2)O(2 غنی شدگی در L.O.I و( Fe(2)O(3 می باشیم. بر این اساس و نیز بر اساس محاسبات تغییر جرم بر اساس دیاگرام ایزوکان، نمونه های اپیدوتی شده میانگین شیب ایزوکان ۱ و ۱/۰۲ ، آلبیتی شده ۱/۰۹ و ۱/۰۶ ، کلریتی شده ۱ و ۱/۰۳ و زون هماتیتی ۱/۰۶ و ۱/۰۷ را از خود نشان می دهند که نشان از تحرک عناصر نامتحرک طی دگرسانی های حاکم بر منطقه می باشد.