سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی آرمان – استادیار سازه های آبی رازی کرمانشاه
منوچهر فتحی مقدم – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

پیش بینی تنش برشی درکانالهای روباز دربسیاری ازمسائل مهندسی نظیر طراحی کانالهای پایدار محاسبات مربوط به افت انرژی و رسوبگذاری درکانالها حائز اهمیت می باشد درهنگام سیلاب بخشی ازدبی رودخانه توسط کانال اصلی و بخش دیگر توسط دشتهای سیلابی که دراطراف کانال اصلی قرار دارند حمل میشود بدلیل تفاوت عمق جریان بین کانال اصلی و دشتهای سیلابی اطراف سرعت جریان نیز متفاوت بوده و متعاقبا میزان تنش برشی و توزیع آن بصورت قابل ملاحظه ای دستخوش تغییر میگردد درتحقیق حاضر ازمایشاتی برروی یکمقطع مرکب مستطیلی با ۴حالت بستر از نظر زبری به همراه دشتهای سیلابی اطراف با دبیهای مختلف و ۳ نسبت شکل متفاوت به انجام رسید نتایج نشان داد که درهرنسبت شکل با افزایش عمق جریان میزان تنش برشی نیز افزایش می یابد همچنین نتایج نشان داد که با افزایش نسبت شکل میزان تنش برشی بصورت معناداری کاهش می یابد همچنین دراین تحقیق سهم تنش برشی دربخشهای مختلف مقطع مرکب بدست آمد.