سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سپیده نصوحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
مهدی قبادی نیا – استادیار دانشگاه شهرکرد
سیدحسن طباطبایی – دانشیار دانشگاه شهرکرد
حسن خالقی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

امروزه درمدیریت منابع آب تغییر اقلیم به عنوان یکی ازچالشهای اصلی مورد توجه می باشد به منظور مدیریت منابع اب و کشاورزی بررسی تغییرات پارامترهای اقلیمی به ویژه دما و بارش میتواند درجهت اشکارسازی تغییرات اقلیمی و شناخت دوره های تروخشک موثر باشد دراین پژوهش روند تغییرات تبخیر تعرق مرجع و بارش درطول سال زراعی درایستگاه های سینوپتیک شهرکرد و بروجن واقع دراستان چهارمحال و بختیاری با استفاده ازرشهای ناپارامتری مورد بررسی قرارگرفت ازمیان داده های ورودی برای تبخیر – تعرق دماهای کمینه بیشینه و متوسط درمقیاس فصلی و سالانه با استفاده ازدو آزمون من – کندال و Sen’s Estimator که جزو متداول ترین روشهای ناپارامتری تحلیل روند سری های زمانی به شمار میروند مورد بررسی قرارگرفت