سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیما چراغی دهدزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ناصر همدمی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به اهمیت خرما و میزان ضایعات بالای آن در کشور بررسی درجهت تعیین مناسب ترین شرایط نگهداری این محصول از اهمیت بالایی برخوردار است تغییر خواص فیزیکوشیمیایی خرما درطی انبارداری به دلیل نامناسب بوئدن شرایط نگهداری و نوع بسته بندی یکی ازمهمترین مشکلات صنعت خرما است دراین تحقیق خرما رقم کبکاب بصورت تحت خلا و با فشار اتمسفری بسته بندی شده و دردماهای ۲۰- و ۴و۲۵ و ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری شد و ویژگیهای بافتی آن درطول دوره شش ماهه مورد بررسی قرارگرفت براساس نتایج حاصله اثر دما زمان نگهداری و نوعبسته بندی برسفتی پیوستگی و خاصیت کشسانی خرما درسطح احتمال یک درصد معنی دار می باشد.