سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهیار علیزاده طهرانی – کارشناس ارشد آبیاری وزهکشی
سعید شعبانلو – دکتری هیدرولوژی

چکیده:

ابتدا حوضه را درمحیط سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با استفاده ازالحاقیه ArcHydro به ۹ زیرحوضه تقسیم نموده سپس خصوصیات فیزیکی حوضه و زیرحوضه ها تماما بااستفاده از الحاقیه ArcHydro تعیین شد و با تعیین داده های اقلیمی و کاربری اراضی موردنیاز شبیه سازی هیدرولوژیکی برای هریک از زیرحوضه ها و کل حوضه از ریق اجرای مدل WEAP انجام شد نتایج نشان داد بامدنظر قرار دادن دبی اوج دربین زیرحوضه ها ازنظر تاثیر درسیل خروجی حوضه زیرحوضه قرناوه وضعیت بحرانی تری دارد نتایج نشان داد که با تغییر اقلیم گرم شدن اقلیم میزان رواناب تولیدی زیرحوضه ها کاهش می یابد.