سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یوسف لهراسبی نیچکوهی – کارشناسی ارشد نانو مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی
سیدعلی طیبی فرد – استادیار، پژوهشگاه مواد و انرژی
رحیم یزدانی راد – دانشیار

چکیده:

در این مطالعه نانو کامپوزیت بر پایه ترکیب سه تاییNb-Al-Cتوسط سنتز احتراقی خود گسترSHS) از مواد اولیه واکنشگر شاملAl4C و ۳ Al ، Nb2O5با استوکیومتری های ۳:۹:۱=Nb2O5:Al:Al4C3= و ۳:۱۱:۱ Nb2O5:Al:Al4C3 سنتز شد. فرمولاسیون۳Nb2AlC+5Al2O3 3Nb2O5+9Al+Al4C3 به عنوان فرمول شیمیایی اصلی برای شروع واکنش بکار گرفته شد. در ادامه با استفاده از دستگاه پیرومتر رفتار احتراقی هر کدام از این استوکیومتری ها گزارش شد. به دلیل خواص منحصر بفرد کامپوزیت های بر پایه ترکیبات سه تایی، با اعمال استوکیومتری ۳:۱۱:۱ کامپوزیتی با زمینه فاز سه تاییNb2AlC به همراهAl2O3به عنوان محصول نهایی سنتز خواهند شد. در پایان از آنالیز فازیXRD) و آنالیز ریزساختاریSEM) برای محصول نهایی سنتز شده استفاده شد. .