سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز اسدی بروجنی – دانشگاه آزاد دزفول
هادی همایی –
عبدالمحمد رضاوند –

چکیده:

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی یکی از روشهای نوین جوشکاری حالت جامد است این روش مزایایی از قبیل یکنواختی سطح جوش و قطعه کار عدم آسیب حرارتی قطعات عدم نیاز به رسانا بودن قطعات و عدم نیاز به ماده پرکننده دارد ازاین روش تاکنون بیشتربرای جوشکاری قطعات آلومینیوم استفاده شدهاست این مقاله استحکام کششی ترموپلاستیک پلی پروپیلن جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی بررسی شدهاست پارامترهای تنظیمی شامل سرعت دورانی ابزار و سرعت پیشروی ابزار هستند و هریک از پارامترهای تنظیمی درسه سطح درنظر گرفته شدهاند پس از بررسی ازمایشات تست کشش نمونه ها انی نتیجه حا صل شد که افزایش زیاد سرعت دورانی با پایین آمدن استحکام کششی جوش حاصل نسبت مستقیم دارد.