سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشاد طهان – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی
احمد قیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

استان خراسان رضوی متشکل از شهرستانهای تربت حیدریه، سبزوار، سرخس، مشهد، گناباد، کاشمر، قوچان، نیشابور می باشدکه مهمترین آن شهر مشهد می باشد برای بدست اوردن خشکسالی باید مقدار نزولات جوی استان خراسان رضوی را جمع آوری نمود و با بدست آوردن شاخصهای خشکسالی شاخص SPI و داشتن سطح زیرکشت شهر مشهد در گیاه زعفران می توان اثرات خشکسالی را برمحصولات آن استان بررسی کرد برای آن که بتوان شاخص مناسبی از خشکسالی در منطقه بدست آورد باید برای سنجش خشکسالی یک بازده طولانی مدت را درنظر گرفت که ما یک بازده زمانی ۱۵ ساله از سال زراعی ۷۴-۷۳ تا سال زراعی ۸۹-۸۸ در استان خراسان رضوی را محاسبه خواهیم کرد. در استان خراسان در طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴ دارای خشکسالی متوسط و در سال ۱۳۸۸ و ۷۶ مرطوب و درسالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۰ و ۱۳۷۷ و ۱۳۷۵ و ۱۳۷۴ حالت نرمال داشته و در طی ۲ سال ۷۹ و ۷۸ خشکسالی شدید داشته است.