سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر بهارتاش – دانشجوی کارشناسی شهرسازی موسسه آموزش عالی سراج تبریز
تورج روشنایی بدر – دانشجوی دکتری شهرسازی و استاد شهرسازی موسسه آموزش عالی سراج تبریز

چکیده:

امروزه با گسترش شهر و شهرنشینی بی رویه و غیر قابل کنترل و با توجه به مقوله مهاجرت های شهری، نیاز به مسکن در مناطق شهری به امری ضروری بدل گشته است. مساکنی که اکثراً از طریق تخریب و یا تغییر کاربری فضاهای سبز شهری بوجود می آیند؛ در صورتیکه زندگی شهری انسان ها به جهت پایداری و تداوم سیر تحولی خود، مستلزم پذیرش ساختارها و کارکردهای اکولوژیکی است، چرا که فضاهای سبز شهری به عنوان نبض حیاتی شهرها و جوامع انسانی به حساب می آیند و تخریب و دستکاری در کاربری فضاهای سبز، در طی زمان، تأثیرات جبران ناپذیری بر روی شهر و شهرنشینی نوین خواهد داشت. فضاهای سبز شهری به عنوان اهم موضوعات زیست محیطی که در سطح شهر نیز در زیباسازی کالبد شهری و سلامت جامعه تأثیرگذار است یکی از موارد اجتناب ناپذیر در شهرسازی است؛ از اینرو، در پژوهش حاضر ابتدا با شناسایی و بررسی فضاهای توسعه یافته ی شهر تبریز در طی سی سال گذشته، سپس، بررسی تغییر در فضاهای سبز موجود در طی این سی سال و فضاهای ایجاد شده و فضاهای تغییر داده شده، با تحقیق بر روی اطلاعات گذشته و بررسی نقشه ها و تصاویر ماهواره ای و مقایسه آنها و کسب اطلاعات از سازمان های مرتبط و توصیف و تحلیل آنها، سعی در واشکافی وضعیت فضاهای سبز شهر تبریز؛ اعم از باغات و پارک ها و … به روش تحقیق_بررسی و توصیفی_تحلیلی، با ارائه جداول آماری در سی سال گذشته هستیم که با ارائه ی مدلی برای سیر تحولی آینده ی این شهر در قبال فضاهای سبز شهری همراه است.