سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیداحمد حسینی – دانشجوی دکتری بیولوژی دریا
شهلا جمیلی – اعضا هیئت علمی وزارت جهادکشاورزی
تورج ولی نسب –
غلامحسین وثوقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

ماهی کوتر معمولی ساده Sphyraena jello درسواحل جنوبی ایران از جمله ماهیان بسیارباارزش شیلاتی به حساب آمده و جز ماهیان عمده تجاری محسوب میش ود لذا با توجه به اهمیت اقتصادی این ماهی درخلال سالهای ۸۶-۸۵ خصوصیات زیستی این ماهی درسواحل استان بوشهر مورد بررسی قرارگرفت دراین ارتباط سه منطقه عمده صید بنامهای بندربوشهر بندردیلم و بندرگناوه جهت نمونه برداری از صید تجاری انتخاب گردید و درطول مدت ۱۲ ماه بررسی تعداد ۱۱۷۰ عدد ماهی شکافته شد که دراین میان ۶۵۵ عدد ماهی نر و ۵۱۵ عدد ماهی ماهی ماده بودند دربررسی تغذیه به روش شمارشی Numerical) ماهی بیاه با ۴۲/۸ درصد بالاترین و بچه ماهی مرکب با ۸/۴ درصد کمترین محتویات معده را تشکیل میدادند نتایج نشان داد که ماهیان نر دراندازه های کوچکتر از ماده بالغ می شوند و نسبت های جنسی درماه های مختلف به جز تیروشهریور اختلاف معنی داری نداشت دوره تخم ریزی آنها از تیرتاشهریورماه بود و یک اوج تخم ریزی درمردادماه مشاهده گردید.