سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی کریمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه نشخوارکنندگان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
محمد خوروش – اعضای هیت علمی گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود علیخانی –
حمیدرضا رحمانی –

چکیده:

به منظور بررسی اثر تغذیه مکمل چربی در دوره انتقال و پس از زایش بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین، آزمایشی با استفاده از ۱۲ رأس گاو چند شکم زای هلشتاین طراحی شد. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی و با دو تیمار انجام گرفت. تیمارها شامل: C-گروه شاهد (گروهی که قبل و بعد از زایش مکمل چربی دریافت نکرد)، F-گروهی که بعد از زایش چربی دریافت کرد. ماده خشک مصرفی، وزن نهایی و تغییرات وزن بدن در هر دو تیمار آزمایشی تا ۲۱ روز بعد از زایش مورد بررسی قرار گرفت. بعد از زایش ۲/۱ درصد بر حسب ماده خشک جیره از روغن سویای کلسیمی شده مورد استفاده قرار گرفت. خوراک مصرفی و باقیمانده خوراک دام‏ها به صورت روزانه و وزن‏کشی دام‏ها به صورت هفتگی انجام گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SAS و رویه MIXED مورد ارزیابی قرار گرفتند. تغذیه مکمل چربی موجب افت ماده خشک مصرفی نشد، همچنین در کل دوره تولید شیر در گروهی که چربی دریافت کرده بود بالاتر از گروه شاهد بود ولی در این گروه افت وزن بیشتر و در نتیجه وزن نهایی کمتر بود. با توجه به داده ها به نظر می رسد استفاده از چربی در جیره بعداز زایش باید با احتیاط بیشتری انجام شود