سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل لولایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

دربررسی سطح زیرکشت و میزان تولید توت فرنگی دراستان مشخص گردید که استان گلستان با داشتن متجاوز از ۵۲۴۵هکتار اراضی سطح زیرکشت توت فرنگی بیش از ۱۴ درصداز کل اراضی زیرکشت و با تولید سالانه ۱۵۹۰ تن توت فرنگی تقریبا ۱۰ درصد از کل تولید توت فرنگی را در سطح کشور به خود اختصاص داده است در این آزمایش سه رقم توت فرنگی سیلوا ـ گامروسا و اتابکی درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار با هدف انتخاب بهترین رقم از نظر کمی و کیفی به اجرا درامد نتایج نشان داد که رقم سیلوا بیشترین میزان مواد جامد محلول میوه تعداد میوه و تعداد برگ در بوته را داشته است رقم گامروسا بیشترین وزن میوه را داشته است بیشترین میزان انبارمانی پس از برداشت را درروز چهاررقم سیلوا داشته است اختلاف معنی داری بین سه رقم توت فرنگی سیلوا گامروسا و اتابکی درمیزان خواص کمی و کیفی تولید دیده شده است.