سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی کرباسی زاده اصفهانی –
فرزاد معظمی –

چکیده:

جهت بررسی تعیین اولویت سرمایه گذاری در طرح های صنعت کشاورزی لازم است که معیارهای متفاوتی تعریف و شناسایی گردند تا بتوان وضعیت نسبی طرح ها را نسبت به یکدیگر مورد سنجش قرار داد. لذا منظور این تحقیق شناسایی و بکارگیری معیارهای اثر گذار در اولویت بندی طرح ها برای سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی می باشد. این تحقیق از نوع غیرآزمایشی است و شامل موارد زیر می گردد. مطالعه نظری، به منظور پوشش مباحث تئوری تحقیق از کتب تخصصی و عمومی، مقالات و نشریات تخصصی، گزارشات سازمان اتکاء جزوات درسی و غیره استفاده شده است و استفاده از پرسشنامه و مصاحبه و بهره گیری از نظرات ارزشمند اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و کارشناسان سازمان اتکاء و در نهایت بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند متغیره در ارزیابی راهکارهای مختلف. پس از معرفی عوامل و راهکار ها لازم است که این عوامل و راهکارها درون ماتریس تصمیم گیری TOPSIS قرار گیرند. هر یک از طرح های فوق الذکر دارای یک طرح اقتصادی توجیهی است که سرمایه مورد نیاز، تمام هزینه ها، درآمد کل و درآمد خالص در آن طرح محاسبه شده است. در پایان، نتایج نشان از رد و قبولی فرضیه های مختلف تحقیق داشته اند که در بخش نتیجه گیری آورده شده اند.