سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میثم هاشم زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
سعید خلج زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
کیومرث امینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه دامپزشکی، ساوه، ایران
جعفر یدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه دامپزشکی، ساوه، ایران

چکیده:

تعداد سلو لهای سوماتیک یکی از شاخص های مهم ارزیابی کیفیت و سلامت شیر است. هدف این تحقیق بررسی تعداد سلول های سوماتیک در مراکز صنعتی و سنتی جمع آوری شیر در منطقه دزفول در سالهای ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ بود. اطلاعات مربوط به یک مرکز صنعتی و مراکز سنتی جمع آوری شیر در سه سال با استفاده از رویه مدل خطی عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . میانگین تعداد سلول های سوماتیک در مراکز صنعتی و سنتی به ترتیب برابر ۳۴۲۰۰۰ و ۲۸۰۰۰۰ سلول در میلی لیتر بدست آمد. مقایسه کلی بین مراکز سنتی و مرکز صنعتی نشان داد که تعداد سلول سوماتیک در مجموع مراکز سنتی به طور معنی داری کمتر از مرکز صنعتی است (۰/۰۱>P).