سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزانه اسپرغم – دانشجوی کارشناس یارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
احسان شاه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

چکیده:

بناهای تاریخی نشانی از هویت ملی و ارزشی یک ملتند که متناسب با فرهنگ تمدن و اقلیم طراحی و ساخته می شوند درطراحی و ساخت امروز توجه به تجارب و تمهیدات معماران و گذشتگان ما همپای استفاده از دیگر دستاوردهای جدید قابل توجه است خانه ها و عمارت هایتاریخی بوشهر نمونه کاملی از سازه هایست که همخوانی و هماهنگی کامل با شرایط طبیعی و اقلیمی دارد و بطور کامل متناسب با اقلیم و محیط اطراف شکل گرفته اند دراین پژوهش سعی شده است که با معرفی عناصر معماریعمارت های بوشهر هماهنگی و تعامل آنها با اقلیم و نحوه سازگاری آنها با طبیعت بطور مختصر بررسی شود و درنهایت به عنوان الگو و راهکاری به صرفه برای طراحی های بعدی دراین منطقه درکنار دیگر روشها و دستاوردهای مدرن شناخته شده و به کارگرفته شود این نوشتار به صورت تحلیلی و پژوهشی صورت گرفته است و موضوع بصورت تلفیقی از مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی نگارنده و استفاده از منابع ذکر شده ارایه شده است.