سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا اسلامی فر – استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه دانشگاه سیستان و بلوچ
محسن کردتمینی – دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچس
مرادمحمد شهنوازی – دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

چکیده:

افزایش مناسبات قومی در حوزه های تعاملی و معیشتی، عاطفی و فکری، و وفا داری اقوام به هویت های جمعی فراقومی،هویت ملی را تقویت می کند. تعامل و مناسبات سران طوایف بلوچ با نیرو های انتظامی_ امنیتی در طی سال های اخیر حرکتی نو و جدید است که با برگزاری همایش ها، مشارکت در برنامه های اجتماعی نیروی انتظامی و برپایی سیاه چادر در نمایشگاه های نیروی انتظامی شروع شده است. روش تحقیق در این پژوهش تلفیقی از روش میدانی و کتابخانه ای می باشد. آن چه به عنوان موضوع اصلی در این تحقیق بیان می شود این است که تعامل سران طوایف با نیروی انتطامی چه تاثیری بر امنیت استان دارد؟ البته فرض تحقیق بر آن است با توجه به بافت قومی و قبیله ای استان و در راس بودن سردار طایفه در قوم و تعامل سران طوایف با نیروی انتظامی تاثیری مثبت بر امنیت و کاهش جرایم داشته است و این تعامل می تواند زمینه ای مطلوب تر به ایجاد امنیتی پایدار در استان بیانجامد. در پایان راهکارهایی موثر در این زمینه که می تواند به ایجاد امنیتاستان کمک شایانی نماید ارایه خواهیم نمود