سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد ایلام
بهزاد وثیق – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
سجاد دامیار – دکتری معماری دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ایلام

چکیده:

مسئله بحران هویت در معماری امروز از زوایای مختلفی مورد توجه دستاندرکاران و برنامه ریزان محیط قرار گرفته و هریک به ارئه راهکاری در این زمینه پرداخته اند، اما عاملی که اغلب مورد غفلت واقع می شود عدم توجه دقیق به تعاریف مربوطه در بحث هویت کالبدی و مولفه های تاثیر گذار در آن است، این نوشته در پی آن است با روشی تحلیلی به واکاوی مفهوم هویت کالبدی و مولفه های تاثیر گذار در آن پرداخته و نقش انسان و ذهنیت فرهنگی او در هویت بخشی به معماری را مورد بررسی قرار دهد، توجه به معماری بومی هر نقطه از این سرزمین که بستر ذهنیت فرهنگی انسان به حساب میآید و الگوبرداری از عوامل به کار رفته در آن که با ذهنیت کاربران آن منطقه و تمایلات فرهنگی آنها آشتا و همسو میباشد از دیگر اهداف این پژوهش است که از طربق آن بتوان گامی موثر در برون رفت از اوضاع آشفته معماری امروز برداشت. به عنوان نمونه موردی تعدادی خانه در بافت روستای گلال در کرمانشاه انتخاب و از نظر عناصر کالبدی که با انتظارات ذهنی مردم آن منطقه سنخیت بیشتری دارد مورد بررسی قرار گرفته است.