سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان مشرف قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
محمدمهدی جباری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس (عهده دار م

چکیده:

وجود منابع آب باعث شکل گیری تمدن ها و فرهنگ ها در اقلیم های گوناگون شده است. بدون شک در طول تاریخ گسترش و پیشرفت جوامع و نهایتا اعتلا و تکامل فرهنگ و تمدن بشری رابطه ای پیوسته و ناگسستنی با منابع آب داشته است. از همان آغاز بارشد تمدن ها و فرهنگ ها مدیریت ایجاد و حفظ نظام برای منابع آب مورد توجه بوده بطوری که شواهد بسیاری با دیرینه مشخص در سراسر این کره خاکی از سازه های باستانی آبی گرفته تا نحوه مدیریت آب گواه این موضوع می باشد. درطی این مقاله سعی شده بطور کلی مسائل اجتماعی – اقتصادی – سیاسی – مذهبی و باورهای عامه در ارتباط با آب که همگی در مجموع فرهنگ آب را شکل می دهند مورد بحث قرار گیرد تا درصورت امکان بتوان در این برحه زمانی با به روز کردن این فرهنگ از آن بهره جست. در اعصار مختلف از باورهایی چون ستایش آب تا جشنهایی چون عروسی آب ، آبانگان یا آبپاشان باورهایی چون نرو ماده بودن آب و تشویق هایی چون بخشودگی های مالیاتی برای مردم یا ابقای حکومت حاکمان به جهت ایجاد و نگهداری از منابع آب و حتی تقاضا از سوی مردم وجود داشته که همگی بر شکل گیری فرهنگ آب نقش داشته است.هرگاه آموزه ها به شکل باورهایی که ریشه در فرهنگ اقوام و ملل دارند ارائه شده اند تفکر جمعی جامعه را به یک سو معطوف ساخته باعث همدلی و همراهی مردم در یک نظام منسجم شده و زمینه اعمال مدیریت صحیح نیز فراهم می گردد. پس نباید فراموش کرد انسان آن کند که به آن باور داشته باشد و باور بوجود نمی آید مگر به شناخت ، پس چه ایراد اگر جهت ترویج پاسداری آب از اساطیر کهن ، باورهای دیرین یا حتی تغییر شکل یافته امروزی آنها کمک گرفت