سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رضا شفیع زاده – دکتری مدیریت منابع انسانی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سا
بهزاد شوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

به دلیل تحولات سریع اقتصادی، ضمنی و فرهنگی در چند دهه اخیر و نیاز کشور به تقویت ساختارهای دانایی محور و تولید ثروت از دانش، احتیاج به یک بستر سازه مناسب جهت تولید علم به شدت احساس می شود. پرداختن به مقوله کارآفرینی و تربیت و آموزش دانش آموختگان که دارای توانایی ها و مهارت های لازم برای راه اندازی یک کسب و کار مناسب باشند از وظایف اصلی در دانشگاه محسوب می شود. رسالت کارآفرینی دانشگاه ها محقق نمی گردد مگر با ایجاد و توسعه و مدیریت بهینه شیوه های خالص و منسجم در ابعاد مختلف آموزشی و پژوهشی و فرهنگی در بین دانشجویان و کارکنان. به همین جهت با توجه به نقش کلیدی دانشگاه کارآفرین در رشد اقتصادی و توسعه ملّی کشور ، در این مقاله سعی شده است ابتدا به تشریح کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین پرداخته و سپس به ارتباط دانشگاه کارآفرین با صنعت بپردازیم. نظر به اینکه دانشگاه کارآفرین با پرروش افراد کار آفرین و ایده ها و روشهای کارآفرین، می تواند برای صنایع مفید باشد، لذا ارتباط صحیح این دانشگاهها باعث رونق صنایع کوچک و در نهایت باعث رونق اقتصادی میگردد و آن هم توسعه ملّی را به همراه دارد.