سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهمن نجفی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
محمد امامی ولیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی گروه مکانیک ماشین های کش

چکیده:

بیو دیزل یکی از مهمترین سوخت های جایگزین و پاک با منشا گیاهی است که د رحال حاضر د راکثر کشورهای جهان به صورت مخلوط با دیگر سوخت های فسیلی و یا به طور خالص در موتورهای اشتعال تاکمی استفاده می شود. سوخت بیو دیزل برخلاف گازوئیل فاقد گوگرد است. سوخت بیو دیزل استفاده شده در این تحقیق، اتیل استر حاصل از روغن پسماند می باشد، که به روش ترانس استریفیکاسیون تولید شده است. با توجه به اینکه در موتورهای احتراق داخلی متداول تقریبا ۳۰ درصد از انرژی ورودی به کار مفید تبدیل می شود و باقیمانده ی آن از راه های مختلف در موتور تلف می گردد، بنابراین برای بالا بردن بازده موتور باید راه های اتلاف حرارت مقدار تلفات حرارتی تلف شده، شناسایی شود. برای بدست آوردن تلفات حرارتی، لازم است تعادل گرمایی موتور بررسی شود. تعادل گرمایی شامل بررسی کار مفید، توان تمزی، تلفات حارتی اگزوز، تلفات حرارتی سیستم خنک کننده، تلفات حرارتی سیستم روغن کاری، تلفات اصطکاکی و غیره (تلفات محاسبه نشده) می باشد. در این تحقیق تاثیر مخلوط بیو دیزل و گازوئیل به صورت حجمی (۱۰ و۲۰ و ۱۰۰ درصد) بر تعادل حرارتی موتور دیزل چهار سیلندر MT4-244 ئر بارهای ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ درصد و بار کامل در سرعت های توان بیشینه (۲۰۰۰rpm) و گشتاور بیشینه (۱۴۰۰rpm) مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده در بار کامل و در سرعت ۲۰۰۰rpm سوخت B20 بیشترین توان ترمزی و کمترین تلفات حرارتی را دارا می باشد.