سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری معماری
هدی برزگرگنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی معماری

چکیده:

فرمهای هندسی و اعداد تنهها آنچه به لحاظ کمی به نظر می رسند نیستند جنبه ای کیفی و نمادین دارند که نه تنها ابدا خیالی نیستند بلکه دست کم به همان اندازه ی بخش کمی جزئی از آنها است پژوهش پیش رو درراستای بررسی جنبه ی کیفی گنبد مسجد شیخ لطف الله انجامگرفته است فرضیه از سوال آیا می توان مفهوم کثرت دروحدت را طریق هندسه فراکتال از نگاره های گنبد استخراج نمود؟ شکل گرفت درادامه به مروری اجمالی برمفهوم کثرت درواحدت پرداخته شد از ان روی که درنمادگرایی ریاضی همه اعدادو همه صورهندسی وابسته به مرکزندو این نوع نمادگرایی بازتابی از وحدت درکثرت است استفاده از تطبیق نمودن طرح های موجوددرزیرگنبد مسجد و الگوواره های طبیعی از طریق رسم اشکال درون نرم افزار و بررسی بوسیله اصول هندسه فراکتال مطالعه انجام شد دربخش نتیجه گیری الگوی برگرفته از مقایسه گنبد و اشکال طبیعی نمایش داده شده است که نمایشگر این است که درهر دو مورد گنبد و طبیعت دنباله ای ریاضی وجود دارد که بصورت تکرار شونده دیده می شود و بیانگر مفهوم کثرت دروحدت می باشد.