سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم شاه محمدیان –

چکیده:

معماری اسلامی از مهم ترین و بحث انگیزترین شاخه های معماری جهان است. که بر پایه هندسه ریاضیات و هنر برپاگردیده است. در این بین مساجد یکی از زیباترین آثار معماری اسلامی می باشند فرضیه پژوهش حاضر بر این است که کاربرد رنگ در مساجد دو دوره رازی و اصفهانی قابل بررسی است. و این مقاله به دنبال این موضوع است که رنگ به چه صورت در این دو دوره در مساجد نمود پیدا کرده است. و در این میان کمی هم مفاهیم رنگ هایی که در مساجد این دو دوره استفاده شده است بررسی می کنیم. روش انجام تحقیق تطبیقی- توصیفی است. و طریقه جمع آوری اطلاعاتکتابخانه ای، پایان نامه، مقاله، کتاب و اینترنت و … است. و در نتیجه در دوره رازی کاربرد رنگ در مساجد، بیشتر در گچبری رنگی و کاشی کاری معقلی دیده می شود و دوره اصفهانی از تمامی تزئینات دوره ما قبل خود استفاده کرده است ولی استفاده از کاشی هفت رنگ بیشتر به چشم می خورد. که از پوشش گنبد و مناره گرفته تا سطح داخلی بنا و زیر گنبد و دیوارها و محراب را زیبایی خاصی بخشیده است. و استفاده از رنگ های فیروزه ای، سبز و آبی بسیار معمول و فراگیر بوده است