سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا کاظمی زاده – کارشناس ارشد گروه انرژی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
ناهید پارسافر – کارشناس ارشد گروه انرژی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
فاطمه السادات موسوی –

چکیده:

در پژوهشحاضر چالشهای استفاده ازCNG بهعنوان سوخت جایگزین در سبد سوختی بخشحمل نقل با توجه به نتایج یکمطالعه پیمایشی(نظرسنجی) مورد ارزیابی قرار میگیرد. بدین منظور ۱۶۰۱ راننده خودروی گازسوز، ۴۱ جایگاه سوخترسانیCNG 28 کارگاه تبدیل و ۴۴ تعمیرگاه مجاز خودرو در شهر تهران در این نظرسنجی شرکت نمودند. طی مطالعه پیمایشی انجام شده مشخص گردید شلوغی، غیرفعال بودن، هزینههای بالای احداث و نگهداری، ظرفیت نسبتاً کم، مشکلات فنی تجهیزات و پراکنش نامناسب،مهمترین چالشها در جایگاههای سوخترسانیCNG بودهاند. مدت زمان انتظار طولانی در صف نوبت تبدیل کارگاهی و تبدیلهای غیر مجاز مشکلات عمده کارگاههای تبدیل بودهاند، همچنین دسترسی نامناسب به لوازم یدکی سیستم گازسوز و کیفیت پایین آنها از معضلات جدی خدماترسانی جایگاههای سوخترسانی CNG تعمیرگاههای مجاز بوده است. در مجموع موارد یاد شده بهعنوان چالشهای اصلی زیرساختهای این حوزه معرفی میگردند. در خصوص وسایل نقلیه گازسوز، مسافت طی شده کم با یک باک CNG شتاب پایین، مهمترین چالشها بودهاند.