سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ناهید بسامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، گروه زبان و ادبیات فارسی، کرمانش
فرهاد حصاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران
عزالدین نوروزی – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

علی رغم توسعه چشمگیر علوم اجتماعی در جهان امروز، متاسفانه اندیشه های اجتماعی متفکران و صاحبنظران مسلمان تا به حال در حدی که شایسته است مورد بررس و مطالعه واقع نشده است. بسیاری از این اندیشه های اجتماعی را می توان از لابلای آثار ادبی، سفرنامه ها، دیوانهای شهر، کتب تاریخی و جغرافیایی، تذکره ها، نصیحت نامه ها و … که در طول تاریخ این مرز و بوم به وسیله متفکران ایرانی نوشته شده اند، دریافت نمود و مورد بررسی قرار داد و تجزیه و تحلیل قرار داد. از جمله کتب با ارزشی که در آنها به مسائل اجتماعی و آموزشی پرداخته شده است کتابهای گلستان و قابوس نامه می باشند. لذا در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش اسنادی به بررسی تطبیقی مفاهیم قابوس نامه اثر عنصر المعالی و گلستان سعدی پرداخته شود. ابزار تحقیق استفاده از روش فیش برداری می باشد، بدین صورت که ابتدا نکات مختلف اجتماعی در دو اثر قابوس نامه و گلستان مشخص و فیش برداری شد و سپس مطالب بر اساس طبقه بندی های موضوعی مشخص گردید و مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.