سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده پروین سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد عجب شیر، گروه هنر و معماری، عجب شیر، ایران
نسیم نجفقلی پور کلانتری – دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، تبریز، ایران

چکیده:

از آن جا که داشتن مسکن، امروزه جزو بدیهی ترین نیازهای افراد می باشد، باید امکان دسترسی به آن به گونه ای فراهم شود که فرد هنگام قرارگیری در این چارچوب احساس ایمنی و آسایش کند. بر همین اساس جهت دسترسی به مسکنی ایده آل نیازمند است که طراحان و معماران جامعه مهندسی در روند طراحی معماری از مجموعه ای قوانین و مقررات پیروی نمایند که در ایران از آن تحت عنوان مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان یاد می شود. در این مقاله هدف اصلی بررسی پارامترهای مرتبط با طراحی معماری مسکونی ایران در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) و تطبیق آن با طرح تفضیلی شهر بوکان می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و از تکنیک مطالعه اسنادی برای گردآوری داده ها استفاده شده است. اهمیت رعایت اصول و پارامترهای مطرح شده در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان و طرح های تفضیلی و الزام به جهت گیری همسوی این دو رکن اصلی در طراحی معماری و ساخت و سازها از نتایج حاصل از انجام این تحقیق می باشد.