سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ساناز لیتکوهی – استادیار دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

این مقاله درصدد است تا با نیم نگاهی به سابقه درخشان معماری سنتی و نیز تقسیم بندی اقلیمی کشور مبحث چهارم مجموعه مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان را دراقلیم های مختلف مورد بررسی قراردهد توضیح این که کشور ما ایران با دارا بودن وسعت و تنوع اقلیمی فوق العاده درطول تاریخ به استفاده بهینه از مصالح و راه کارهای بومی و محلی درمعماری شهر بوده ولی با وجود این سابقه درخشان درمعماری بومی و سنتی امروزه متاسفانه شاهد یکسان شدن اصول و روشهای اجرایی معماری درنقاط مختلف کشور و درنتیجه بی توجهی به استفاده از امکانات طبیعی و نیز کم رنگ شدن هویت بومی و محلی نقاط مختلف کشور می باشیم مرجع مورد مطالعه درتدوین انی مقاله مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان و نیز طرح های تفضیلی شهرها دراقلیم های مختلف بوده که مقایسه تطبیقی قوانین ساخت و ساز با مراجعه به آنها صورت میگیرد.