سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی چشم انداز جایگاه موسسات خیریه سلامت در نظام سلامت ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی ریاستی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، کمیته انضباطی دانشجویان

چکیده:

دراین مقاله سعی برآن است، تادریک بررسی تطبیقی، شیوههای جلب حمایتهای مالی (کمکهای خیریه)، درسازمانهای بهداشتی، درمانی بین المللی یامنطقه ای مورد بازشناسی قرارگرفته وراهکارهای تجربه شده، دراین سازمانها بانتایج مستقیم وغیرمستقیم آن، به صورت مقایسه ای با شیوه های رایج داخلی مورد سنجش قرارگیرد.